Tenders launched for the development of the industrial park:

title of tender:  Agro-logistical development of the Homokhát Regional Agro-Industrial Scientific and Technological Park in the name of economy-boost

identification number of tender:         TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00001

applicant:                                          Municipality of Mórahalom Town

Professional contents of the project:

Agro-logistical development of the industrial park of Mórahalom through the new services available for the enterprises of the agriculture-oriented sub-region.

Expansion of the service center of the industrial park with a new „Agro-service hall” building and the establishment of a „heavy machinery storage hall”. The procurement of the equipments of these buildings.

csarnokok

Establishment of a new, covered and from the side open storage hovel in the industrial park, in which agricultural enterprises can store their crops.

Establishment of pipe- and wire infrastructure (drinking water pipeline, sewage canal/pipeline, rainwater drainage canal, electric wire network, IT optical wire) in that part of the industrial park which is only partly supplied with utilities.

Building of roads and bicycle roads for the improvement of the accessibility of the real estates ready for use by the private investments, as well as for the better accessibility of the workplaces by bicycle.

Total cost of the project: 360 million HUF.

Financial support applied for: 99.014479 %.

On the 17th of June 2016. we received a notification about the fulfilled nature of the entitlement conditions, currently we are waiting for the notification letter on the decision about the request for financial support.

Previous industrial park tenders
Year
construction
Tender code number The name of tender Technical content Principal amount
2013-2014 DAOP 1.1.1/AC-11-2012-0005 A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park fejlesztése útépítés,  csapadékvíz- és szennyvízelvezető-csatorna építés, munkagép-javító csarnok építése, gépbeszerzés, irodatchnika-beszerzés 492 885 eFt
2008-2009 DAOP 1.1.1-A-2008-0007 Ipari parki szolgáltatásfejlesztés Mórahalmon vízvezeték létesítése, szennyvízelvezető-csatorna és -átelemő műtárgy létesítése, szennyvíz-előtisztító műtárgy építése, komplex ipari parki műszaki szolgáltató központ létesítése, aszfaltozott utak építése, gépbeszerzés, irodatchnika-beszerzés 485 228 eFt
2006-2008 INTERREG III/A HU-RO-SCG-1/134 „EGYÜTT EGYMÁSÉRT” A határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködés erősítése a határ menti mezőgazdasági termények kereskedelmének fellendítése, a két ország közötti üzleti kapcsolatok lehetőségének megteremtése, illetve a Határmenti Kereskedelmi Központ létesítése 189 236 eFt
2006-2007 GVOP 1.2.1-05/1.-2005-09-0002/5.0 A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park fejlesztése komplex szolgáltatásokkal új vízműkút, új víztorony, komplett tűzivíz hálózatot, új csapadékvíz-gyűjtő és elvezető csatornahálózat, új transzformátorállomás építése 252 745 eFt
2005 SAPARD 72-1308-00740-0407 Villamosenergia-ellátás fejlesztése a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park 1733 hrsz területén egy 1000 kVA-es transzformátorállomás építése 20 kW-os kapcsoló berendezéssel, 0,4 kW-os elosztó berendezéssel (szekunder oldalon betápolással) és a meglévő elektromos hálózatkitérítés 33 780 eFt
2003 SAPARD 72-1308-00158-0212 Mezőgazdasági termények árusítására szolgáló piac kialakítása Mórahalmon piaccsarnok létesítése 12 000 eFt
1999 Széchenyi terv Térségi Agrárintegrációs és Agrár-Ipari Bázis kiépítése az ipari park területén 89 900 eFt
2000-2001 Széchenyi terv Vállalkozói inkubátor üzemcsarnok és inkubátor ház építése az ipari park területén 271 000 eFt
1998 Regionális fejlesztési Tanács 2 db 630 kVA transzformátorállomás és a hozzá tartotó hálózatbővítés 14 800 eFt
1998 Regionális fejlesztési Tanács ipari parki útépítések 69 100 eFt
2001 Regionális fejlesztési Tanács 916/6 hrsz út építése 8 500 eFt

Economic Development and Innovation Operational Program (GINOP) tenders

Tender writing, consulting, project management