Az ipari park fejlesztése érdekében eszközölt pályázatok

pályázat címe:         A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Tudományos és Technológiai Park agrárlogisztikai fejlesztése a gazdaságélénkítés jegyében

pályázat azonosító száma:         TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00001

pályázó:                    Mórahalom Városi Önkormányzat

A projekt szakmai tartalma:

Mórahalom ipari parkjának agrárlogisztikai fejlesztése a mezőgazdasági beállítottságú kistérség vállalkozási számára elérhető új szolgáltatások révén.

Az ipari parki szolgáltató központ létesítményének bővítése egy új „Agro-szolgáltató csarnok” épülettel és „haszongép-tároló csarnok” létesítése. Ezen épületek berendezéseinek beszerzése.

csarnokok

Az ipari parkban egy új fedett, oldalt nyitott tároló szín létesítése, melyben mezőgazdasági vállalkozások terményeiket tárolhatják.

Az ipari parkban vezetékes infrastruktúra (ivóvíz-vezeték, szennyvíz-csatorna, csapadékvíz-elvezető csatorna, elektromos vezeték, informatikai optikai vezeték) létesítése az ipari park közművekkel csak részben ellátott részén.

Útépítés és kerékpárút-építés a magánberuházások részére rendelkezésre álló ingatlanok megközelíthetőségének javítása érdekében, valamint a munkahelyek kerékpárral való jobb megközelíthetőségének érdekében.

A projekt összköltsége 360 millió Ft,

Az igényelt támogatás 99,014479 %.

2016. június 17-én kaptunk értesítőt a jogosultsági feltételek teljesítettségéről, jelenleg a támogatási kérelméről születendő döntésről szóló tájékoztató levelet várjuk.

Korábbi ipari parki pályázatok
év konstukció pályázat kódszáma pályáza neve műszaki tartalma főösszeg
2013-2014 DAOP 1.1.1/AC-11-2012-0005 A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park fejlesztése útépítés,  csapadékvíz- és szennyvízelvezető-csatorna építés, munkagép-javító csarnok építése, gépbeszerzés, irodatchnika-beszerzés 492 885 eFt
2008-2009 DAOP 1.1.1-A-2008-0007 Ipari parki szolgáltatásfejlesztés Mórahalmon vízvezeték létesítése, szennyvízelvezető-csatorna és -átelemő műtárgy létesítése, szennyvíz-előtisztító műtárgy építése, komplex ipari parki műszaki szolgáltató központ létesítése, aszfaltozott utak építése, gépbeszerzés, irodatchnika-beszerzés 485 228 eFt
2006-2008 INTERREG III/A HU-RO-SCG-1/134 „EGYÜTT EGYMÁSÉRT” A határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködés erősítése a határ menti mezőgazdasági termények kereskedelmének fellendítése, a két ország közötti üzleti kapcsolatok lehetőségének megteremtése, illetve a Határmenti Kereskedelmi Központ létesítése 189 236 eFt
2006-2007 GVOP 1.2.1-05/1.-2005-09-0002/5.0 A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park fejlesztése komplex szolgáltatásokkal új vízműkút, új víztorony, komplett tűzivíz hálózatot, új csapadékvíz-gyűjtő és elvezető csatornahálózat, új transzformátorállomás építése 252 745 eFt
2005 SAPARD 72-1308-00740-0407 Villamosenergia-ellátás fejlesztése a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park 1733 hrsz területén egy 1000 kVA-es transzformátorállomás építése 20 kW-os kapcsoló berendezéssel, 0,4 kW-os elosztó berendezéssel (szekunder oldalon betápolással) és a meglévő elektromos hálózatkitérítés 33 780 eFt
2003 SAPARD 72-1308-00158-0212 Mezőgazdasági termények árusítására szolgáló piac kialakítása Mórahalmon piaccsarnok létesítése 12 000 eFt
1999 Széchenyi terv Térségi Agrárintegrációs és Agrár-Ipari Bázis kiépítése az ipari park területén 89 900 eFt
2000-2001 Széchenyi terv Vállalkozói inkubátor üzemcsarnok és inkubátor ház építése az ipari park területén 271 000 eFt
1998 Regionális fejlesztési Tanács 2 db 630 kVA transzformátorállomás és a hozzá tartotó hálózatbővítés 14 800 eFt
1998 Regionális fejlesztési Tanács ipari parki útépítések 69 100 eFt
2001 Regionális fejlesztési Tanács 916/6 hrsz út építése 8 500 eFt

Click edit button to change this text.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatok

Pályázatírás, tanácsadás, projektmenedzsment