Humán erőforrások

A vállalkozások sikeres működésének egyik legfontosabb elemét jelenti a megfelelő munkaerő.

Mórahalmon és vonzáskörzetében igyekvő, szorgalmas, újdonságok felé nyitott, képzett munkaerőt talál a befektető. A helyi munkaerő szakértelme, tapasztalata, magas szintű teljesítőképessége állja az összehasonlítást a nyugat-európai társaival, ugyanakkor bérköltsége és ezáltal a termelési költségek nagyságrendekkel alacsonyabbak, de az országos átlagtól is mintegy 25 százalékkal elmaradnak.

Munkaerőpiaci helyzet

A jelenlegi munkaerőpiaci helyzet a befektetők számára számos kedvező elemet tartalmaz, hiszen a szabad munkaerő lekötését több kormányzati és helyi támogatási kedvezmény segíti. A térségben a regisztrált munkanélküliek aránya 11% körüli. A térségi munkaerő kínálatra jellemző, hogy egyaránt megtalálhatóak a precíz szakmunkára és magas fokú innovativitást igénylő szellemi munkára alkalmas dolgozók. A térségre jellemző, hogy több száz ipari, gazdasági és szellemi érdeklődésű ember csak Szegeden talál munkaalkalmat, és szívesen változtatnának ezen, ha lenne rá alkalmuk a lakóhelyük közelében. A helyi munkaerőpiac a Nyugat-európaihoz hasonló azzal a különbséggel, hogy itt az átlagkeresetek alacsonyabbak. Az átlagkeresetek a magyarországi átlagot mintegy 25%-kal alulmúlják.

SEQOMICS Biotechnológia labor.

SEQOMICS Biotechnológia labor.

A vállalkozások között a kisvállalkozások dominálnak. Magas az önfoglalkoztató jellegű vállalkozások száma is. A legnagyobb foglalkoztatók térségi szinten az önkormányzatok.

Képzettség, képzési lehetőségek

A térség munkaerejének szaktudását a Szegeden található oktatási intézmények és szakirányok határozzák meg, ugyanis az általános iskola elvégzése után közép- és felsőfokú továbbtanulásra szinte csak ott nyílik lehetőség. Mórahalmon ebben a tekintetben kiemelt figyelmet igényel, ugyanis létrehozták a városi, térségi speciális adottságokhoz igazodó szakképzést a 9-13 évfolyamos tanulók számára, valamint az élethosszig tartó tanulási rendszer céljaihoz igazodó felnőttképzést.

A Móra Ferenc ÁMK-ban alapfokú oktatás folyik. A szegedi szakképzés keretei között elsajátítható a falusi vendéglátó, középfokú szakközépiskolai képzésként pedig gyógymasszőr és fizikoterápiás asszisztens szakmák. Felnőttképzés keretében elsősorban a térségi adottságokhoz igazodóan a mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti, bio-termesztési és borászati szakirányokat oktatják, de a Szakiskola bármilyen szakirányban vállal oktatásszervezői tevékenységet a beruházók igényei szerint. A K+F tevékenységek területén Szeged a főváros után a második helyet foglalja el a hazai rangsorban.

A megyében a középfokú oktatási intézményekben (szakmunkásképzőkben és szakközépiskolákban) a következő szakmák sajátíthatók el:

– műszaki szakmák: elektrotechnikus, mechanikus, informatikus, műszerész, géplakatos, hegesztő, épület-villamossági technikus, asztalos, építőipari szakmák,
– élelmiszeripari szakmák: húsipari szakmunkás, sütőipari szakmunkás, tejtermékgyártó, baromfiipari technikus, laboráns
– egyéb: erdész, vegyész, mérlegképes könyvelő, számviteli ügyintéző, bel- és külkereskedelmi üzleti ügyintéző, gazdasági informatikus, stb.

Szeged egyetemeiről és főiskoláiról kikerülő felsőfokú végzettségű szakemberek a szellemi foglalkozások széles skáláját képviselik: jogászok, közgazdászok, természettudományi végzettségűek, különféle szakirányú menedzserek, élelmiszeripari mérnökök és gépészek, orvosok, gyógyszerészek, kutatók, tanárok.

A középfokú végzettségűek 60%-a, a felsőfokú végzettségűek 100%-a kommunikál valamilyen idegen nyelven, legtöbben angolul és németül. Ezeken kívül a leggyakoribb nyelvek a francia, az olasz és a spanyol. Még mindig sokan beszélnek oroszul. Az idegen nyelvet beszélők 20%-ának nyelvtudása felsőfokú.

Mórahalom jól működő kapcsolatokat épített ki a közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel, ezért bármikor naprakész információkat tudunk beszerezni a frissen végzett szakemberekről. A gyakorlott dolgozókról és munkanélküliekről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Csongrád Megyei Hivatala Munkaügyi Központ városunkban működő kirendeltsége tud aktuális információkkal szolgálni.

TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések – foglalkoztatáshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás

Mórahalom város hangsúlyozottan integrált programok megvalósítását ösztönzi középtávú fejlesztési stratégiájában, összekapcsolva a vállalkozások munkaerőigényén alapuló gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztést.

A 2016. évben elindult helyi szintű, homokháti foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programok, képzések kerültek megszervezésre, valamint nagy létszámú álláshelyek bértámogatására nyílt lehetőség.

A célt Mórahalom város Önkormányzata a kormányhivatallal és a foglalkoztatás fejlesztésében érintett gazdasági és civil szereplők együttműködésével valósította meg. További információért keresse Baranyai Szilviát a 06/62-284-022 -es telefonszámon, a 173-as melléken!

A mórahalmi munkaadók által közzétett, keresett szakmák listája

LKG Delta Kft: hegesztő, minősített hegesztő, lakatos, középvezetői szintű gyártásirányító.

lkgCím: Mórahalom, Gerle Imre u., 6782

Telefon:(62) 581 080

 

RMB-Transz Kft: építőipari munkavállalók.

rmbCím: Mórahalom, Röszkei út 38, 6782
Telefon:(62) 281 440

 

Pacapime Kft: targoncavezető, karbantartó, gépkezelő.

pacapimeCím:
Mórahalom, Papírgyári út, 4., 6782
Telefon:(62) 580 581

 

Beltaste Mórahalom Kft.: sasliktűző, hús- és zöldségvágó.

beltastekicsiCím: Mórahalom, Röszkei út 51, 6782
Telefon:(62) 580 056

 


Bau Mátrix Kft.:
építőipari műszaki előkészítő, építésvezető, bádogos, vasbetonszerelő, víz- és fűtésszerelő, festő, kőműves, burkoló.

baumátrix80Cím: Mórahalom, István király út 8. 6782
Telefon:(62) 314 820